I sin ambition att förstärka tryggheten på den svenska spelmarknaden föreslår regeringen att licensavgifterna för spelbolagen höjs avsevärt. I förslaget ställs också krav på att utvecklare av programvara måste ha licens och betala avgifter. 


Fördubblad avgift

Regeringens nya förslag finns samlade i promemorian “Avgifter vid ansökningar om licens eller tillstånd enligt spellagen“. Bland annat föreslås att avgiften vid ansökan om förnyad licens för både kommersiellt spel och vadhållning höjs från nuvarande 300 000 kronor till 600 000 kronor. Skälet till avgiftshöjningen är att avgifterna på sikt ska täcka Spelinspektionens kostnader för ansökningarna.

Samtidigt vill regeringen även införa en ny licens med avgift för de företag som utvecklar programvara för online casino och bettingsidor. Avgiften vid ansökan om tillstånd för spelprogramvara kommer att uppgå till 120 000 kronor. De aktörer som vill göra någon form av ändring i sitt tillstånd kommer att få betala 30 000 kronor.

Dessutom kommer licensinnehavare vara tvungna att spara olika uppgifter. Detta för att Spelinspektionen ska kunna utföra tillsyn av de aktörer som är programvaruutvecklare. Spelinspektion ska också ges möjlighet att ut en avgift av licensinnehavaren för den tillsyn myndigheten utför.

Promemorian är just nu ute på remiss till och med 9 maj då remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet.

De nya reglerna, som även kräver ett antal ändringar i spelförordningen, föreslås börja gälla från och med den 1 mars 2023. Ansökningar som kommit in till Spelinspektionen innan dessa ska inte beröras av de nya ändringarna. I de fallen gäller fortfarande de äldre bestämmelserna.


Vill stärka spelregleringen

De nya förslagen om avgiftshöjningar kan ses som en del i regeringens arbete för att öka regleringen och som man säger förstärka kontrollen av den svenska spelmarknaden. I början av året presenterade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ett antal förslag på en pressträff rörande hur spelregleringen kan stärkas.

Dessa innefattade bland annat förbud mot främjande av olovligt spel, krav på måttfull marknadsföring samt krav på tillstånd för spelutvecklare.

Målet med regeringens arbete är att stärka konsumentskyddet, återta kontrollen över den svenska spelmarknaden och stoppa spelbolag som inte har licens. De här åtgärderna är viktiga för att motverka riskfyllt spelande och spelmissbruk, enligt Ardalan Shekarabi.


Har lanserat kampanj

Förutom förslag till ändringar i lagstiftningen har Spelinspektionen lanserat kampanjen “Spel behöver regler”. Målet med kampanjen som består av ett antal olika filmer är att få svenskar att välja spelbolag med svensk licens.

I en av filmerna syns TV-profilen Anders Lundin, som berättar att när man spelar online ska man alltid se till att välja en spelsajt som har svensk licens. Anledningen till detta är att spelbolag som har svensk licens är kontrollerade av Spelinspektionen. Den kände SVT-programledaren berättar även att man kan behöva betala skatt på vinster från bolag som inte har licens.