Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att stoppa aktörer utan licens från att verka på den svenska spelmarknaden. Bland annat genom införande av betalningsblockering. Samtidigt föreslås även olika åtgärder för att motverka matchfixning.


Betaltjänstleverantörer ska lämna ut uppgifter

I den lagrådsremiss som överlämnades till Lagrådet i början av juni finns ett antal åtgärder för att “säkerställa en sund spelmarknad”. En av de främsta åtgärderna är att spellagen som trädde i kraft år 2019 stärks ytterligare. Detta genom att betaltjänstleverantörer blir skyldiga att lämna ut uppgifter som används för betalning vid olicensierat spel.

Något som också innebär att nuvarande bestämmelser om betalningsblockering upphävs. Genom att blockera betalningar till och från olicensierade aktörer hoppas regeringen att fler spelare ska välja lagliga alternativ. Samtidig står flera av de stora licensierade aktörerna på den svenska spelmarknaden bakom förslaget.

För att säkerställa att de nya reglerna efterlevs vill Spelinspektionen även få möjlighet att köpa speltjänster online med dold identitet. Dock riktar flera aktörer kritik mot förslaget. Bland annat Sveriges advokatsamfund, som menar att anställda på Spelinspektionen kommer att behöva använda sina personnummer för att utföra det praktiska arbetet, och dessutom i stor omfattning.


Fler möjligheter för att stoppa matchfixning

I lagrådsremissen finns även ett antal förslag för att fortsätta arbetet mot så kallad matchfixning. De spelbolag som innehar svensk spellicens ska ges möjlighet att med hjälp av personuppgifter kontrollera och rapportera om det finns misstankar om att en spelare deltagit i matchfixning. Samtidigt kommer spelbolag med svensk licens bli skyldiga att lämna ut uppgifter till polisen om det föreligger misstanke om brott.

Även Sveriges Riksidrottsförbund och de idrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet ska kunna behandla personuppgifter och kontrollera och rapportera. Detta om det finns misstanke om manipulation av resultat kopplat till vadhållning.

Regeringen föreslår att lagändringarna för att stoppa olicensierade aktörer från den svenska spelmarknaden och matchfixning börjar gälla från och med 1 juli 2023.


Komplement till tidigare åtgärder

Regeringen har under det senaste året presenterat ett antal förslag för att stärka kontrollen av den svenska spelmarknaden. Den senaste lagrådsremissen kan ses som av ett komplement till tidigare åtgärder. Stort fokus har legat på att stänga ute olicensierade aktörer från den svenska marknaden. Bland annat har förbud mot främjande av olovligt spel införts, vilket innebär att det inte är tillåtet att göra reklam för olicensierat spel på videodelningsplattformar och liknande.

Samtidigt har även kraven på bolag med licens ökat, som till exempel krav på måttfullhet vid marknadsföring av riskfyllda spelformer. Dessutom krävs numera inte bara tillstånd för att bedriva spel utan också för att utveckla spelprogramvara för kommersiellt spel. I praktiken innebär detta att spelutvecklare behöver betala en avgift för att leverera programvara till spelsajter.

I vintras lanserade Spelinspektionen också kampanjen “Spel behöver regler” med målet att få svenskarna att endast välja spelbolag med svensk licens. Kampanjen bestod av ett antal reklamfilmer, varav en med SVT-profilen Anders Lundin i huvudrollen.