Skatteregler för spelaren

Huruvida vinster från spel på nätet är skattefria eller inte beror dels på om spelbolaget har svensk spellicens, dels på var spelbolaget har sitt säte. Har spelbolaget som vinsten kommer ifrån svensk spellicens utgår ingen skatt på eventuell vinst. Om spelbolaget inte har svensk licens gäller olika saker beroende på hur spelet är utformat samt om det riktar sig till den svenska marknaden eller ej.

skatteregler vid spel utan svensk licens

Enligt Skatteverket är vinster från vadhållning, lotterier eller kombinationsspel skattefria om:

  • spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (SFS 2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag.
  • spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen.
  • spelet tillhandahålls i en stat inom EES och spelet inte kräver licens i Sverige.

    Vad exakt detta innebär går att läsa mer här.

Spelbolag med svensk licens

Alla vinster från spelbolag och webbplatser som innehar licens utfärdad av Spelinspektionen är skattefria. De flesta spelbolag som verkar på den svenska marknaden innehar svensk licens, men det är få som vet hur man kontrollerar detta.

Har spelsidan svensk licens?

Huruvida ett spelbolag har svensk spellicens eller ej står som regel angivet längst ner på spelbolagets webbplats. Du kan även söka efter Spelinspektionens logotyp och de tre hjälpknapparna ska finns uppe i toppen av webbplatsen på alla sidor.

Dessa knappar skall vara Spelgränser, Spelpaus och Självtest. Om dessa knappar finns och/eller Spelinspektionens logotyp, så bekräftar det att spelsidan har licens.

knappar hjälptjänster och verktyg

Spelbolag utan licens inom EES

Vinster från spelbolag som är aktiva inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och som har spelsidor utan svensk spellicens är skattefria så länge spelet inte riktar sig till den svenska marknaden och kräver licens i Sverige.

EES-området innefattar samtliga länder inom EU samt Norge och Island, dock inte Storbritannien vilket kan vara bra att ha i åtanke.

Om spelet eller webbplatsen däremot riktar sig till den svenska marknaden är vinster inte skattefria. Ett spel eller en webbplats anses rikta sig till den svensk marknaden och därmed även anses vara tillhandahållet i Sverige om webbplatsen har svensk text samtidigt som insättningar och uttag kan göras i svensk valuta.

Det finns inga exakta definitioner på vad som gör att ett spel anses vara tillhandahållet i Sverige, enligt Skatteverket. Bedömningar görs i varje enskilt fall.

Källa för skattereglerna: Skatteverket

Exempel

  1. Anna spelar på odds online hos ett franskt spelbolag som inte riktar sig till den svenska marknaden. Hon behöver inte betala skatt på eventuell vinst eftersom spelet anses vara tillhandahållet i Frankrike och därmed i en stat inom EES-området.

  2. Anders spelar på casinospel hos ett spelbolag som endast är licenserat av spelmyndigheten på ön Curaçao och som riktar sig till den svenska marknaden då webbplatsen är på svenska. Spelbolaget saknar dock svensk spellicens. Anders måste därför betala skatt på eventuell vinst då spelet anses vara tillhandahållet i Sverige.

  3. Johan öppnar ett konto och spelar hos en liknande spelsida som Anders spelar hos, som endast är licenserat av spelmyndigheter på Curaçao. Men denna spelsidan har ingen svensk sida och ingen spellicens inom Europa, dessuto, riktar den sig inte till något land inom EU (EES). Så om Johan vinner pengar hos den spelsidan, så måste han deklarera vinsterna och skatta för dem.

Skattesats för spelvinster

De spelvinster som anses vara skattepliktiga ska tas upp till beskattning som inkomst av kapital om den totala vinsten är 100 kronor eller mer. Skatten på kapitalinkomster är i Sverige 30 procent. Vinsten beräknas som de totala vinsterna minus de totala insatserna under ett beskattningsår hos en och samma spelanordnare. Det är inte tillåtet att kvitta vinsten hos en spelanordnare mot förlusten hos en annan.

Se källor och dokumentation som informationen på denna webbplatsen är baserad på.