Spel på olicensierade sidor utgör en stor del av spelandet runtom i Europa. Enligt en brittisk undersökning är andelen spel hos bolag utan licens störst i länder med statligt spelmonopol.


Stor andel i Norge och Frankrike

På uppdrag av brittiska Betting and Gaming Council (BGC) har den amerikanska revisions- och konsultfirman Price Waterhouse Cooper (PWC) undersökt olika europeiska spelmarknader.

I rapporten framkommer bland annat att antalet britter som spelar hos olicensierade spelbolag har ökat från 220 000 till 460 000 de senaste två åren. Detta motsvarar flera miljarder pund i intäkter, enligt BGC.

Det går även att läsa att 66 procent av den totala summa som norrmännen spelar för utgörs av spel hos aktörer som saknar licens. Till skillnad mot Sverige, som 2019 öppnade upp spelmarknaden för privata aktörer, har Norge fortfarande ett statligt spelmonopol med Norsk Tipping som enda aktör. Sedan 2010 har utländska spelbolagen tredubblat sina intäkter på den norska spelmarknaden.

Enligt en undersökning från Lotteri- og stiftelsestilsynet från 2020 hade 4,4 procent av norrmännen spelat hos något utländskt spelbolag. Samtidigt hade 14,3 procent av norrmännen spelat motsvarande spel som finns på utländska spelbolag hos statliga Norsk Tipping.

Frankrike är ett annat land med statligt spelmonopol och precis som i Norge står olicensierat spel för huvuddelen av den totala spelsumman.  57 procent av den totala summa fransmännen spelar för läggs hos utländska spelbolag. Utländska spelbolag har sedan 2015 dubblat sina intäkter från franska spelare.


Mindre olicensierat spel med öppen marknad

En slutsats som PWC drar i sin rapport är att Storbritannien tack vare sin öppna spelmarknad med många privata licensierade aktörer har en lägre andel spel på bolag utan licens.

Två andra länder som öppnat spelmarknaden för privata aktörer är Spanien och Italien. Även i dessa länder är andelen spel på bolag utan licens betydligt lägre än i Norge och Frankrike. I likhet med Sverige måste bolag som vill verka på de spanska och italienska marknader inneha licens.

Av den totala satsade summan på den spanska spelmarknaden går 23 procent till bolag som saknar licens. Motsvarande siffra för den italienska spelmarknaden är 20 procent. Samtidigt är olika former av spelreklam näst intill förbjudet i Spanien och helt förbjudet i Italien.


Nämner Sverige

PWC nämner även den svenska spelmarknaden i sin rapport. Dock nämner man inte hur stor marknadsandel utländska bolag har. Det enda vi får veta är att 38 procent av de som stängt av sig själva från spelbolag med svensk licens fortfarande kunnat spela hos olicensierade bolag.

I jämförelse med länderna i PWC:s undersökning är det en förhållandevis låg andel svenskar som spelar hos utländska bolag utan licens. Enligt en undersökning från våren 2021 gjord av SKOP uppgav endast sju procent av de som hade spelat online de senaste tre månaderna att de hade spelat hos ett spelbolag utan svensk licens.