Om svensk spellicens

För att få bedriva olika typer av spel i Sverige som till exempel vadhållning, casinospel eller lotterier krävs innehav av spellicens utfärdad av Spelinspektionen. Inom ramen för den svenska spellagen finns sex olika typer av licenser. 

1. Statligt spel

En licens som endast utfärdas till bolag helt ägda av staten. Endast Svenska Spel kan inneha den här licensen, som gäller för Casino Cosmopol, olika former av spelautomater samt vissa typer av lotterier som exempelvis skraplotter.sassss

2. Spel för allmännyttiga ändamål

En licens som endast får utfärdas till ideella föreningar och registrerade trossamfund som har till syfte att främja allmännyttiga ändamål. I den här kategorin finns till exempel Bingolotto, Postkodlotteriet, större lokala föreningslotterier inom län eller kommun samt bingospel där spelarna är fysiskt närvarande.

3. Kommersiellt onlinespel

En licens som alla nätbaserade spelbolag måste ha, som via hemsidor och mobila appar, tillhandahåller casinospel, som slots, blackjack och roulette samt betting, bingo och poker på nätet.

4. Vadhållning

En licens som alla kan söka och som gäller för vadhållning online samt annan vadhållning som till exempel elektroniskt simulerade sporthändelser. Vadhållning omfattar spel på sport samt spel på hästar.

5. Landbaserat kommersiellt spel

En licens som alla kan söka och som gäller för casinospel som inte sker på casino, spel på varuspelsautomater samt vissa typer av kortspel i turneringsform. Licensen omfattar spel i form av till exempel casino på restaurang, pokerturnering samt spelautomater där vinsten är varor.

6. Spel på fartyg i internationell trafik

En licens som alla kan söka och som omfattar casinospel samt spel på penning- och värdeautomater som inte sker på ett casino eller online.

Ansökan för kommersiellt onlinespel

Licens för kommersiellt onlinespel ska ansökas för de som vill tillhandahålla spel för pengar på nätet och ansökan får endast godkännas av Spelinspektionen, i enlighet med 7 kap. i spellagen (2018:1138).

Det finns idag ca godkända spellicenser för kommersiellt onlinespel och dessa hittar du på vår sida där vi listar alla spelbolag som med svensk licens.

Ansökan för denna licens är en 10-sidor lång ansökningsblankett som finns på Spelinspektionens hemsida. Det är alltså en omfattande ansökan, 

si stad bild

Ansökningens omfattning

📂 Person- och företagsuppgifter, fullständiga företagsuppgifter, kontaktperson, behörig företrädare, ledning och styrelse, personer i nyckelroller samt företagets ägarstruktur.

📂 Ange spelsajter som ska omfattas av licensen, sajternas spelformer, spelsystem och önskad licenstid.

📂 Andra spellicenser som företaget har ansökt om i andra länder, inklusive de som blivit beviljade, avslagna, återkallade och de som är aktiva.

📂 Visa företagets skötsamhet, där det ska anges om företaget har skulder i Sverige eller andra länder, ansökt om konkurs eller rekonstruktion, fått sanktionsbeslut mot sig, dömts till böter för förseelse i näringsverksamheten och om företaget har pågående civilrättsliga tvister.

📂 Intyga kännedom och kunskap, kring behandling av personuppgifter och Spelpaus samt att lagar och regler som relaterar till detta efterlevs.

Företaget ska även upprätta och bifoga:

📂 Handlingsplan avseende omsorgsplikten.
14 kap. 1 § i spellagen (2018:1138)

📂 Allmän riskbedömning samt planerade rutiner och interna riktlinjer av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
2 kap. 1 § lagen (2017:630).

📂 Intyga att företaget har koll, där samtliga utvecklare och leverantörer av programvara ska ha kontrollerats och att dessa har tillstånd enligt spellagen. Detta inkluderar de som tillhandahåller, installerar och/eller ändrar av någon med tillstånd enligt spellagen?

📂 Utöver detta ska ansökande företag bifoga information om Juridisk person, inkl. dennes deklaration. företagets registreringsbevis, verksamhetsbeskrivning, ekonomiska handlingar, teknisk dokumentation med mera.

🔗 Se Spelinspektionens ansökningsblankett

Avgifter

Avgiften för en licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning är 400 000 kronor, alternativt 700 000 kronor för båda. Avgiften för förnyelse av samma licens är 300 000 kronor och ändring av licens är 150 000 kronor. Det är tillåtet med en och samma licens för flera webbplatser där kommersiellt onlinespel eller vadhållning bedrivs.

För övriga licenser varierar avgiften från 2 800 (exempelvis penning-, värde- eller varuspelsautomat) till 150 000 kronor (statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga ändamål med omslutning på mer än 15 miljoner kronor) beroende på spelets omfattning.

Lagar och regler

De aktörer som innehar licens måste efterleva vissa lagar och regler för att få behålla sin licens. Detta innefattar bland annat:

  • Spelbolag med svensk spellicens är från och med 1 januari 2019 skyldiga att betala skatt på mellanskillnaden mellan insatser och utbetalningar.
    Skattesatsen är 18 procent och gäller för spel som tillhandahålls inom Sverige. Detta gäller spel på till exempel casino och spelautomater samt på onlinespel där spelaren är bosatt eller vistas under en längre tid i Sverige.

  • Bedriver licenshavaren spel online ska Spelinspektionens logotyp synas väl och ska samtidigt vara länkad till myndighetens webbplats.

Identifiering och åldersgräns

  • Samtliga spelares identitet ska kontrolleras och säkerställas på ett tillförlitligt sätt. Verifiering av identitet kan ske med hjälp av exempelvis Bank-ID eller liknande elektronisk identifiering.

  • Åldersgränsen för spel i Sverige är 18 år.

Motverka spelmissbruk

  • Licenshavaren ska i spelverksamheten ta både sociala och hälsomässiga hänsyn, vilket innebär att överdrivet spelande ska motverkas.

  • Licenshavaren ska även hjälpa en spelare att begränsa sitt spelande vid behov.

  • Det ska finnas ett verktyg online för att spelaren ska kunna mäta sitt spelbeteende, som ska vara väl synligt och lättillgängligt på webbplatsen där spelandet sker.

  • Licenshavaren ska på webbplatsen för spel ha en länk till Spelinspektionens självavstängningssystem Spelpaus samt ha ett eget system där spelarna kan stänga av sig själva från spel i upp till tolv månader.

Reklam

Marknadsföring av spel ska vara måttfull och inte riktas till personer under 18 år. Reklam får heller inte riktas direkt till en spelare som stängt av sig från spel. Samtidigt är det bara tillåtet att göra reklam för spel och lotterier med svensk licens.