Myndigheter inom svensk spelmarknad

Svenska Regeringen

Sveriges Regering står för beslutet om införandet av den svenska spellagen och de är på många sätt uppdragsgivare till de myndigheter som direkt ansvarar för den svenska spelmarknaden och dess utveckling.

regeringen

Socialförsäkringsministern

Det är Socialförsäkringsministern som ansvarar för den svenska spelmarknaden och som under regeringen, är uppdragsgivare när det kommer till undersökningar, utredningar och införandet av regleringar.

Finansdepartementet

Finansdepartementet utför utredningar och ger förslag för den svenska spelmarknaden, som Socialförsäkringsministern kan grunda beslut på. Det kan vara situationer då det av någon anledning finns att man reviderar lagar och regleringar, som till exempel under Covid-19 pandemin, då man ansåg att det fanns behov för kompletterade spelansvarsåtgärder.

Spelinspektionen

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att spelverksamhet i Sverige sker på ett lagligt, säkert och tillförlitligt sätt. Målet är att verka för en sund och säker spelmarknad samt bidra till ett minskat utbud av olagliga spel och lotterier.

spelinspektionen logo

Spelinspektionen har också som mål att bevaka konsumenternas intressen samt motverka och minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spel kan medföra.

Spelinspektionen har till uppgift att ge tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige samt det övergripande ansvaret för att kontrollera lotteri- och spelverksamhet. Myndigheten ska även informera regeringen om utvecklingen på den svenska och utländska spelmarknaden. Spelinspektionens styrelse utses av regeringen.

Spelinspektionen verkar under:

  • spellagen (2018:1138)
  • lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636)
  • lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630)

 

På Spelinspektionens hemsida går att läsa vilka spelbolag som innehar spellicens samt vilka webbplatser licensen gäller för.

Skatteverket

Skatteverket har till uppgift att ta in skatter i form av bland annat inkomstskatter och skatt på näringsverksamhet. Detta innebär att Skatteverket tar in skatter på vinster från spel samt de skatter som spelbolagen är skyldiga att betala.

På Skatteverket går att hitta vilka skatteregler som gäller för spelvinster.

skatteverket logo

Konsumentverket

Spelbolag med svensk spellicens måste följa lagar och regler som Konsumentverket kontrollerar och ansvarar för. Myndigheten kan hjälpa svenska spelare i eventuella tvister där spelbolag inte följt svensk konsumentlag.

konsumentverket logo

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten hjälper till med översikt över svenskars spelvanor, där de bland annat arbetar med omfattande undersökningar och rapporter, som visar svenskars spelvanor och utvecklingen av spelmissbruk.

Källor: Spelinspektionen, Skatteverket, Sveriges riksdag.

Se alla våra källor och dokumentation som webbplatsen information baseras på.