I november togs extra restriktioner kring spel online bort, som infördes sommaren 2020 på grund av Covid-19. Med anledning av den ökade smittspridningen har regeringen lagt fram ett förslag om nya spelansvarsåtgärder. att återinföra bland annat insättningsgränser och begränsningar av bonusar. 


Föreslås börja gälla i februari

Som en följd av coronapandemins utbrott våren 2020 beslutade regeringen att införa tillfälliga begränsningar för spel online. Anledningen var att man ansåg en ökad risk för spelmissbruk och liknande när fler tvingades stanna hemma.

De nya reglerna trädde i kraft den 2 juli 2020 och innebar bland annat att de bonusar som spelbolag erbjuder nya spelare begränsades till 100 kronor per spelare. Utöver det infördes en gräns för insättningar på 5 000 kronor per vecka.

Den 14 november togs de tillfälliga reglerna bort, vilket gjorde att spelbolagen själva fick bestämma bonusens storlek till nya spelare. Detta ledde till att flera spelbolag höjde sina bonusar avsevärt bara några dagar efter att begränsningarna slopades.

Men, nu har alltså finansdepartementet, som är den del inom regeringen som tillsammans med andra myndigheter ansvarar för spel i Sverige, lagt fram ett förslag om nya åtgärder. De nya åtgärderna föreslås träda i kraft den 7 februari och sedan gälla fram till och med den 30 juni.


Insättningsgränser och bonustak

Promemorian (PDF) som har rubriken “Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19” föreslår följande åtgärder:

Anledningen till de nya åtgärderna är enligt regeringen den aktuella situationen med ökad smittspridning och återinförda smittskyddsåtgärder. De nya åtgärderna motsvarar i stort sett de som fanns i den tidigare tillfälliga spelansvarsförordningen.

“I ett välfärdsland som Sverige ska det finnas ett starkt skydd för den som spelar om pengar. Därför har vi återtagit kontrollen över spelmarknaden, och därför återinför vi ett förstärkt konsumentskydd nu när risken för problemspelande ökar till följd av pandemin” – säger socialförsäkringsmi­nister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande på regeringens hemsida.


Kan upphöra i förtid

De föreslagna begränsningarna omfattar endast casinospel och inte vadhållning som odds och betting. Detta innebär att spelbolag som endast erbjuder vadhållning inte påverkas av de nya reglerna.

Spelbolag som erbjuder både casinospel och vadhållning kan kringgå bestämmelserna om insättningsgränser genom att avstå från att tillhandahålla den typen av spel på sin webbplats. En annan möjlighet är att inte tillhandahålla casinospel till spelare med en insättningsgräns högre än 4 000 kronor per vecka.

Förslagen till nya spelansvarsåtgärder var ute på remiss till och med den 17 januari. Om de nya begränsningarna röstas igenom träder de i kraft den 7 februari och planeras sedan gälla till halvårsskiftet.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen att åtgärderna endast kommer att införas om det “bedöms vara nödvändigt med hänsyn till den aktuella situationen”. Om spelansvarsåtgärderna införs kan de också upphöra i förtid om det inte längre finns något behov av begränsningar.